UA

ВСТУПНИКУ


Швидка навігація

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Підвищення кваліфікації фахівців у школі здійснюється за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Мультимодальна навчальна програма «Комплексна програма підготовки практичних психологів» для підвищення кваліфікації практичних психологів, метою якої є підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей, генерування та поширення нових ідей, знань через безперервний всесторонній професійний розвиток, практику та самопізнання.

Програма побудована на основі компетентнісного підходу з урахуванням принципів цілісності, системності, технологічності та варіативності.

Навчання на основі компетентнісного підходу передбачає:

  • • інтеграцію професійних та особистісних якостей практичних психологів, чітку орієнтацію на майбутню діяльність;
  • • перетворення слухача з пасивного об'єкта педагогічної дії на активного суб'єкта навчально-пізнавальної діяльності;
  • • формування готовності до постійного підвищення освітнього рівня, потреби в актуалізації та реалізації свого особистого потенціалу, здатність самостійно набувати нові знання і вміння, розвитку власних здібностей, в прагненні до самореалізації в соціально корисній діяльності;
  • • використання імітаційно-моделювальних, проєктно-дослідницьких методів, контекстного навчання, принципів інтеграції навчальної, проєктної та дослідницької діяльності.

Напрям програми — перепідготовка фахівців у мультимодальному підході, спроможних реалізовувати неперервний професійний розвиток, здатних розв’язувати складні задачі та застосовувати практичні вміння у процесі навчання і професійної діяльності.

Навчальний план Програми підвищення кваліфікації розрахований на 360 годин (12 кредитів ЄКТС), загальний термін навчання складає 1 (один) рік.

Освітня програма

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Правила прийому

Вартість навчання

СТАРТ
6 місяців

$1 890

₴76 734

1-3 модулі

26 лекцій,
72 години майстер-класів
 

Сесії запитань-відповідей (1 раз на тиждень, 2 години).

Заняття у тематичних групах: сексологія, дитяча психологія, МАК (*можливі зміни).

Закритий чат школи.

Сертифікат від European Psychology School.

Практика в малих групах (2 рази на тиждень по 90 хвилин).

Підтримка психологів-практиків 6/12 місяців.

Бонусна лекція для визначення свого психотипу.

Диплом European Psychology School із кваліфікацією психолога.

Маркетинговий модуль. 4 місяці роботи над вашим просуванням.

Можливість рекламувати ваші послуги на майданчиках EPS (300 000+ відвідувачів щомісяця).

6 місяців участі в закритій спільноті психологів

Вибрати

КОМПЛЕКСНИЙ
12 місяців

$2 790

₴113 274

1-6 модулі

52 лекції,
144 години майстер-класів
 

Сесії запитань-відповідей (1 раз на тиждень, 2 години).

Заняття у тематичних групах: сексологія, дитяча психологія, МАК (*можливі зміни).

Закритий чат школи.

Сертифікат від European Psychology School.

Практика в малих групах (2 рази на тиждень по 90 хвилин).

Підтримка психологів-практиків 6/12 місяців.

Бонусна лекція для визначення свого психотипу.

Диплом European Psychology School із кваліфікацією психолога.

Маркетинговий модуль. 4 місяці роботи над вашим просуванням.

Можливість рекламувати ваші послуги на майданчиках EPS (300 000+ відвідувачів щомісяця).

6 місяців участі в закритій спільноті психологів

Вибрати

ПРОФЕСІОНАЛ
18 місяців

$3 790

₴153 874

1-6 модулі

52 лекції,
144 години майстер-класів
+ Маркетинговый модуль

Сесії запитань-відповідей (1 раз на тиждень, 2 години).

Заняття у тематичних групах: сексологія, дитяча психологія, МАК (*можливі зміни).

Закритий чат школи.

Сертифікат від European Psychology School.

Практика в малих групах (2 рази на тиждень по 90 хвилин).

Підтримка психологів-практиків 6/12 місяців.

Бонусна лекція для визначення свого психотипу.

Диплом European Psychology School із кваліфікацією психолога.

Маркетинговий модуль. 4 місяці роботи над вашим просуванням.

Можливість рекламувати ваші послуги на майданчиках EPS (300 000+ відвідувачів щомісяця).

6 місяців участі в закритій спільноті психологів

Вибрати

*Очікується планове підвищення ціни. Уточнюйте деталі в консультанта.МОЖЛИВІСТЬ БЕЗВІДСОТКОВОЇ РОЗСТРОЧКИ (3 ПЛАТЕЖІ РАЗ НА 4 МІС.)
І ПОМОДУЛЬНОЇ ОПЛАТИ.

УТОЧНЮЙТЕ ДЕТАЛІ У КОНСУЛЬТАНТА

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА НАВЧАННЯ

РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ