UA

ОСВІТНЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ


Швидка навігація

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Концепція освітньої діяльності.

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мовою викладання у школі є державна мова України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес в Європейській Школі Психології — це структурована система підготовки конкурентних фахівців і креативних особистостей, спроможних реалізовувати неперервний професійний розвиток, здатних розв’язувати складні задачі та застосовувати практичні вміння у процесі навчання і професійної діяльності.

Освітній процес базується на принципах компетентнісного підходу з урахуванням принципів цілісності, системності, технологічності та варіативності, мультимодального підходу.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в Європейській Школі Психології є Закони України «Про освіту», Конституція України, «Положення про організацію освітнього процесу», освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації фахівців у галузі психології.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості післядипломної освіти.