Курс створено за підтримки
European Psychology School

European Psychology School — сучасна вища школа, яка посідає провідні позиції у сфері професійної психологічної освіти в Україні та світі.


EPS Group — екосистема для розвитку психологів від перших клієнтів до системного бізнесу.

EPS у цифрах
30 000
учасників тренінгів та заходів.
3000+
професійних психологів пройшли підготовку та перепідготовку.
74%
випускників стали психологами, які мають попит серед клієнтів.
37
представництв у різних країнах світу.
Програма:
1. Вступ до програми.
 • Гуманістичні підходи у психології: клієнт-центрована терапія та її основні поняття. Інструменти комунікації та їхній вплив на встановлення і поглиблення контакту з клієнтом. Частина перша: Навички говоріння.

  Регулювання глибини контакту з клієнтом та перешкоди для його встановлення.
  Навички говоріння для поглиблення контакту.


 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Отримаєте знання про основні підходи до комунікації. Зрозумієте, що сприяє створенню робочого альянсу «психолог — клієнт» на рівні міжособистісної комунікації та що цьому заважає.

  - Дізнаєтеся про структуру й елементи комунікації. Усвідомите причини виникнення порушень і бар'єрів у взаємодії з клієнтами.

  - Навчитеся встановлювати контакт із клієнтами, використовуючи окремі інструменти говоріння.
2. Інструменти комунікації. Частина друга: Навички та техніки слухання і говоріння.
 • Приєднання та конфронтація. Фреймінг і рефреймінг.

 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Засвоїте навички приєднання та конфронтації.

  - Отримаєте окремі комунікативні навички поглиблення контактів із клієнтами.
3. Інструменти комунікації. Частина третя: Запитання як інструмент психолога-консультанта.
 • Запитання, які поглиблюють або здатні розірвати контакт. Випитування, закриті та риторичні запитання.

 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Дізнаєтеся, як впливають різні типи запитань на взаємодію із клієнтом.
  - Отримаєте навички формування якісних з точки зору консультування запитань.
  - Усвідомите власні похибки при формулюванні запитань.
4. Елементи комунікації, які погіршують або розривають контакт. Конфліктогени.
 • Зверхність. Лобова інтерпретація та оцінки. Позиція зверху. Метакоментарі.

 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Дізнаєтеся про елементи комунікації, які є конфліктогенними та руйнують контакти.
  - Отримаєте інструменти для подолання конфліктогенів у клієнтів.
  - Усвідомите власні конфліктогени в комунікації.
5. Робота з потребами як інструмент поглиблення контакту. Елементи ненасильницького спілкування.
 • Потреби та їхні якості. Зв'язок емоцій і потреб. Потреби як джерела походження рішень та дій.

 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Отримаєте інструмент для роботи з мотивами та потребами клієнтів.
  - Засвоїте навички емпатичного слухання. Отримаєте дієві схеми роботи з клієнтськими потребами.
6. Окремі аспекти роботи з емоціями. Саморегуляція психолога-консультанта.

Зв'язок емоцій і потреб. Самоемпатія, зв'язок із власними потребами та самопідтримка психолога.


 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Освоїте навички самопідтримки через практичні інструменти самоемпатії та роботу з потребами.
7. «4 язики, 4 вуха»: рівні сприйняття повідомлення. Невербальна комунікація.
 • Спотворення при передачі — сприйманні повідомлень (інформації).

 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Отримаєте знання про можливі канали сприйняття та способи розуміння інформації завдяки впливу невербальних елементів у комунікації.
  - Поглибите розуміння про вплив невербальних аспектів на процес та результат комунікації.
8.Аспекти сили та їхній вплив на вибудовування стосунків із клієнтом.
 • Джерела сили особистості.

 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Дізнаєтеся, завдяки чому клієнт може мати несвідомий соціальний вплив та порушувати позицію паритету у стосунках.
  - Напрацюєте навички бачити та усвідомлювати, як реалізуються парадокси влади у міжособистісних стосунках (наприклад, сила в демонстрації слабкості та домінування у проявах сили духу).
9. Клієнтський сеттинг та питання етики в роботі психолога-консультанта.
 • Робота в групах: обговорення та рефлексія. Інтервізія. Розбір окремих кейсів.
 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Навчитеся впевнено вибудовувати рамки в роботі з клієнтами.
  - Поглибите знання про етику роботи психолога.
10. Клієнтські перевірки або робота з проблемними клієнтами в консультуванні.
 • Інтервізія. Розбір окремих кейсів.
 • РЕЗУЛЬТАТ: 
 • - Підвищите впевненість у роботі зі «складними» клієнтами.


01 На яких теоріях та підходах побудований курс?
 • Курс орієнтований на навчання практичному аспекту реалізації основних понять клієнт-центрованої терапії за Карлом Роджерсом (один із напрямів гуманістичної психології):
 • - конгруентність;
  - безумовне позитивне ставлення;
  - емпатійне розуміння клієнта.
 • Основний принцип клієнт-центрованої психотерапії: кожна людина має в собі значні ресурси для розуміння себе та конструктивних змін власного способу буття та поведінки. КЦТ ставить на перше місце людину як особистість та її самовдосконалення.
 • У курсі також закладені основні поняття такого підходу, як Ненасильницька комунікація — потреби, емпатія, емпатійне слухання. Розглядаються питання аспектів сили особистості та етичні межі стосунків консультант — клієнт.
 • Курс дає практичні інструменти для побудови стосунків з клієнтом та закладає основу для застосування інструментів інших терапевтичних підходів.
02 Якою мовою курс?
 • Увесь курс і всі матеріали українською мовою.
03 Як оплатити доступ до курсу?
 • Натисніть на кнопку «Почати навчання». Заповніть форму та зачекайте поки з вами звʼяжеться консультант для обговорення всіх питань.
close